Zwroty i reklamacje

Jeżeli rozmyślą się Państwo co do dokonanych zakupów, to zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość zwrotu nienaruszonych towarów. W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wypełnić według wzoru przedstawionego poniżej. Zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, bez pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Produkty należy odesłać wraz dołączonym paragonem lub fakturą VAT na adres sklepu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail sklepu tj. mia.store@op.pl. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. Reklamowany produkt należy dostarczyć własnym kosztem na adres sklepu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki, zalecane jest sporządzenie w obecności pracownika firmy przewozowej odpowiedniego protokołu, który będzie podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów i reklamacji można znaleźć w regulaminie sklepu www.mia-store.pl/strona/regulamin


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Data: ……………………………………………………

Adresat:
Dane teleadresowe:
mia store
ul. Jana z Kolna 3
84-200 Wejherowo
email: mia.store@op.pl
kom.: 792 011 564


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….


Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..…...............
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………….
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Copyright © 2017 mia Sklepy internetowe